Zopet odlična sezona za Sola Lom

Konec leta 2017 so fantje iz Sola Lom v svojem biltenu zapisali: ”16 pokalov je bera, ki jo bomo težko ponovili.” V letu 2018 tega dosežka res niso ponovili, so se mu pa zelo približali. Sola Lom je na 21 turnirjih osvojila 12 pokalov, enega so dodali v močni, čeprav neštevilni Cerkljanski ligi. Pokal za 3. mesto so na domačem veteranskem turnirju osvojili tudi Sola Lom veterani.

Več pa v vsakoletnem BILTENU KMN SOLA LOM.

Apply to attend

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

Error: Contact form not found.