Lom je moj dom

12km dolga krožna pot za pohodnike, tekače in kolesarje.
LOGO_LJMD_3
soca-valley-dolina-soce-logo-01
Nad sotočjem rek Soče in Idrijce se na jug vzpenja Banjška planota. Na njenem najbolj severozahodnem delu je suha dolina, na pobočjih katere so posejane manjše in večje skupine hiš, ki tvorijo vasici Kanalski in Tolminski Lom, čez greben, že nad suho Čepovansko dolino, jima družbo dela še manjša Grudnica.

Krožna pohodniška pot »Lom je moj dom« pelje skozi te zaselke ter čez pisane senožeti, travnike, pašnike in hladne gozdove na njihovih obronkih. Informacijske table ob poti približajo življenje v teh krajih nekoč in danes.
Pot postreže s slikovitimi razgledi. Na majhni vzpetinici sredi Kanalskega Loma pozdravlja cerkev Sv. Primoža in Felicijana. Nad Kanalskim Lomom se proti jugozahodu občuduje greben Kolovrata in v jasnem vremenu tudi italijanske Dolomite. Z grebena, ki seže od Širokega na Veliki vrh in dalje proti lokovškim hribom, pogled seže od Kolovrata, prek Kanina in Tolminsko-bohinjskih gora do Porezna in ostalih Idrijsko-cerkljanskih vrhov – od blizu se jih lahko na razgledni točki Široko ogleda tudi skozi objektiv daljnogleda.

Zanimivosti ob poti

Ob poti so poleg čudovitih razgledov še druge zanimivosti.

1. Marijina kapelica

Nad zaselkom Ravne, kjer na poti s Širokega uzremo farno cerkev, stoji kapelica, ki so jo bližnji prebivalci postavili v tridesetih letih v priprošnjo Mariji za zdravje.

2. Korito

Ker Lom stoji na kraškem svetu je bila sploh v preteklosti oskrba z vodo otežena, domačini so se večinoma oskrbovali s kapnico oziroma deževnico. Ob redkih izvirkih pa so postavili korita, ki so jih uporabljali za napajanje živine.

3. Periunca

Večji ploščat kamen, ki na zunaj ne izgleda nič posebnega, ima pestro zgodovino, služil je v procesu izdelave lanenega platna, za pranje perila in kot mostič. 

4. Kapelica Andreja Murovca

Sredi 19. stoletja je v Lomu živel kipar samouk Andrej Murovec, ki je klesal kamnite kipe in spomenike. Izklesal je tudi lepo kapelico, ki stoji ob cesti nad njegovim nekdanjim domovanjem.

5. Martinova domačija

Stara domačijo obsega stanovanjsko hišo, od daleč viden kozolec, manjšo stavbo za bivanje hlapcev in dekel, močilo za napajanje živine ter staro stavbo, v kateri je bila med drugim tudi mlekarna.

6. Cerkev sv. Primoža Felicijana

Na vzpetini sredi Kanalskega Loma leži cerkev, zgrajena leta 1791. Čeprav je preprosta, je zelo zanimiva zaradi kamnite kritine in ločenega zvonika, kar jo razlikuje od večine cerkva v okolici. Ob cerkvi stojijo izklesane kamnite mojstrovine kiparja samouka Andreja Murovca iz konca 19. stoletja, najlepši izdelek, kip sv. Jožefa, stoji v niši nad cerkvenim vhodom.

7. Arnejeva Kovačija

Še ena stavba, ki je pokrita s kamnito kritino, vabi v zaselek Dol. V najstarejši stavbi v Lomu sta bila med drugim župnišče in kovačija. Pri gradnji prizidka so uporabili tudi material iz porušene stare cerkve.

8. Močilo na Kalu

V kotlinici nad Lomom se nahaja močilo, namenjeno napajanju živine., ki Ta se čez leto pase na skupnih pašnikih, ki se razprostirajo od Kanalskega Loma do Velikega vrha.

9. Brezno v Špilah

Lom leži na najsevernejšem delu dinarsko-kraških planot, za katere so značilni kraški pojavi. Mednje spada tudi Brezno v Špilah, globoko 55 metrov, nad katerim se pne naravni mostiček.

10. Mejni kamen

Lom je bil od srednjega veka večino časa razdeljen na tolminsko in kanalsko oblast. Meja ni bila natančno določena, kar je povzročalo preglavice, zato so jo leta 1738 dokončno uredilo.

11. Veliki vrh

Prva svetovna vojna in Soška fronta sta tudi v teh krajih pustila svoj pečat. V bližini Loma so potekali hudi boji v 11. bitki. Z Velikega vrha, najvišjega vrha Banjške planote, je bil dober razgled na položaje na fronti. Še danes je v bližini ohranjen opazovalni položaj s kaverno. 

12. Razgledna točka ledince

Visoko nad Kanalskim Lomom ležijo Ledince, s katerih je lep razgled na Kolovrat, vidni so Matajur, Kaninsko in Krnsko pogorje, ob jasnem vremenu tudi italijanski Dolomiti. Na informativni tabli so prikazana kmečka opravila v preteklosti.

13. Razgledna točka Široko

Na grebenu nad Turistično kmetijo Široko je ena najlepših razglednih točk v Posočju. Pogled  seže od Kolovrata, prek Kanina in Tolminsko-Bohinjskih gora čez Porezen do vrhov Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. 

Poglej pot na zemljevidu

Ostala ponudba v Lomu

Gostilne, prenočišča in znamenitosti.
Turistična kmetija Široko

Tu ne boste ostali lačni. Ponujajo tudi prenočišča.

Šaunov dvor

Nastanitev, ki bo navdušila tudi najbolj petične goste.

Apartmaji Lom

Nova hiša ki ohranja prepoznaven kobariško-tolminski slog z lesenimi ganki in kamnito fasado.

Čebelarstvo Čonč

Čebelarstvo Čonč, ki se že 4 generacije ukvarja s čebelami, prideluje med in ostale čebelje pridelke.

Sirarna Tratar

Družinska sirarna kjer se lahko najavite na degustacijo njihovih izdelkov.

Jama Smoganica

Jama brez kapnikov, s tihim potočkom, ki se pretaka pod, med in nad kamni… skratka jama za doživeti.