Športno kulturno turistično društvo Lom

Naše društvo

ŠKTD Lom

Športno kulturno turistično društvo Lom je društvo, ki se ukvarja s spodbujanjem in razvojem dejavnosti na področju športa, kulture in turizma na področju KS Lom in okolici. Skrbi za rekreativno dejavnosti, razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, urejanje okolice in turistične infrastrukture. Društvo šteje več kot 120 članov, velika večina jih redno sodeluje pri organiziranju prireditev in pri ostalih akcijah.

Upravni odbor društva

Društvo vodi 6-članski upravni odbor. Od marca 2023 ga sestavljajo Lucija Žbogar (predsednica), Urška Mugerli Štrukelj (tajnica), Tajda Bavdaž (blagajničarka), Borut Levpušček (šport), Klemen Žbogar (kultura) in Aljaž Bevk (turizem).

Zgodovina društva

Zgodba društva se je začela pisati leta 2003, ko se je zelo aktivna lomljanska mladina povezala v Športno društvo Lom “99”. Namen društva je bil v bolj formalni obliki še naprej organizirati športne prireditve, kot sta takrat zgolj kolesarski Vzpon na Široko in malonogometni turnir, pa tudi ostalih prireditev – kresovanje, martinovanje, pohod na Lašček itd.

Delovanje društva se je z leti širilo, novih aktivnosti je bilo čedalje več, zato je po skoraj 10 letih padla odločitev, da se delovanje društva razširi še na kulturno in turistično področje ter da se k sodelovanju povabi še krajane, ki se v okviru športnega društva niso našli. Tako se je društvo preimenovalo v Športno kulturno turistično društvo Lom.

Danes ima društvo okrog 100 članov in pomembno oblikuje družabno življenje na področju Tolminskega in Kanalskega Loma. Največji dogodek, ki ga organizirajo, je Vzpon na Široko, ponosni pa so tudi na leta 2020 odprto pohodniško pot Lom je moj dom.

Tradicionalni dogodki

ŠKTD Lom poleg ostalih aktivnosti vsako leto priredi več dogodkov, ki so že vsi bolj ali manj tradicionalni, med drugim:
 • Ogled poletov v Planici
 • Čistilna akcija
 • Malonogometni turnir trojk
 • Kresovanje
 • Shod
 • Generacijski turnir
 • Vzpon na Široko
 • Malonogometni turnir Turnir 3+1
 • Pohod po poti Lom je moj dom
 • Martinovanje in turnir v briškuli
 • Božično popoldne na Tnali in turnir v pikadu