Vabilo na občni zbor

Upravni odbor Športno kulturno turističnega društva Lom sklicuje redni občni zbor, ki bo 14. marca 2015 s pričetkom ob 18.30 v objektu KS Tolminski Lom – Kanalski Lom 17a (bivša šola). Na občnem zboru se bo letos volilo novo vodstvo, kandidate za posamezne funkcije lahko predlaga vsak član do pričetka volitev. Na občnem zboru se lahko poravna članarina v višini 10€.

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev predsedstva, dveh overoviteljev, zapisnikarja in volilne komisije.
 2. Pregled delovanja društva v 2014
 3. Poročila blagajnika, predsednikov pododborov, nadzornega odbora, disciplinske komisije in poročilo o delovnih urah
 4. Volitve predsednika, tajnika, blagajnika in predsednikov pododborov društva
 5. Volitve članov pododborov
 6. Volitve v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo
 7. Sprejem plana delovanja društva v 2015
 8. Sprejetje sklepa o popravi imena društva
 9. Razprava o problematiki košnje pokopališča
 10. Razprava o problematiki neaktivnih članov
 11. Razno

Ker nekateri člani upravnega odbora za svoje funkcije ne bodo več kandidirali, upravni odbor za funkcije kandidira naslednje člane:

Predsednik: Matjaž Žbogar
Tajnik: Vesna Lipušček
Blagajnik: Denis Levpušček
Predsednik pododbora za šport: Matej Mravlja
Predsednik pododbora za kulturo: Rok Levpušček
Predsednik pododbora za turizem: Aljaž Bevk

Kandidate za preostale funkcije (člane pododborov, nadzornega odbora in disciplinske komisije) bo upravni odbor poiskalo na občnem zboru samem. Svoje kandidate (za vse funkcije) lahko predlaga tudi vsak član društva do pričetka volitev.

Po končanem občnem zboru seveda sledi pogostitev.

Vabljeni!

Upravni odbor ŠKTD Lom

Predsednik: Peter Levpušček

Apply to attend

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

Error: Contact form not found.