ŠKTD Lom dobitnik zahvale Občine Tolmin

Naše društvo je med letošnjimi dobitniki nagrad Občine Tolmin, in sicer je ob 15-letnici delovanja prejelo zahvalo. Na proslavi ob občinskem prazniku 25. maja, jo je iz rok župana prevzel predsednik društva. Hvala Krajevni skupnosti Tolminski Lom, ki nas je predlagala za nagrado, in občini, ki je prepoznala naš prispevek k razvoju našega malega, a zelo aktivnega dela občine. Čestitke vsem članom, res smo lahko ponosni na to, kar delamo!

OBRAZLOŽITEV NAGRADE (iz predloga krajevne skupnosti)

Športno kulturno društvo Lom, s prvotnim imenom Športno društvo Lom ’99’, deluje od leta 2003. Že do takrat so bili mladi iz Kanalskega in Tolminskega Loma zelo aktivni pri organizaciji športnih in drugih dogodkov, v tem času pa se je pojavila potreba in želja, da svoje delovanje organizirajo v okviru formalne organizacije.

Društvo je poleg organizacije malongometnih turnirjev prevzelo organizacijo kolesarskega in tekaškega vzpona na Široko, skrb za športno infrastrukturo v kraju, rekreacijo in tudi urejanje kraja in okolice.

Zaradi številnih idej članov se je po nekaj letih pokazala potreba, da se delovanje društva razširi še na kulturno, turistično in splošno družabno področje. Tako se je leta 2012 društvo razširilo v Športno kulturno in turistično društvo Lom.

Z razširitvijo področja delovanja je društvo pritegnilo nove člane tudi iz okoliških krajev. Kljub temu, da so še naprej gonilna sila delovanja ostali mladi, se je društvu pridružilo tudi več starejših krajanov.

Društvo z organizacijo različnih dogodkov odločilno prispeva k družabnemu dogajanju v kraju. Tako organizira nogometne turnirje, pohode, kolesarko-tekaški vzpon, praznovanje krajevnega ter drugih praznikov (prvi maj, martinovo, božič), skrbi za vzdrževanje športne in družabne infrastrukture kraja, prireja akcije za urejanje kraja in okolice ter druge dogodke, namenjene druženju krajanov.

Kljub slabši demografski situaciji v zadnjih letih, se število članov vsako leto povečuje. Danes jih društvo šteje skoraj 90, kar je pol toliko, kot je krajanov krajevne skupnosti. Praktično vsi člani so aktivno vpeti v delovanje društva, najmanj polovica članov vsako leto opravi vsaj 10 prostovoljnih ur, v povprečju jih vsak opravi 15-20, kar nekaj pa je takih, ki prispevajo tudi po 100 in več ur.

Predlagamo, da Občina Tolmin nagradi pridnost, trud in požrtvovalnost mladih krajanov, ki so vedno znali poskrbeti za pozitivno družabno dogajanje v kraju, prepozna in nagradi aktivnost in pridnost trenutnih članov društva ter prepozna in nagradi neprecenljiv prispevek društva k družabnemu dogajanju in povezovanju krajanov naše krajevne skupnosti.

 

Apply to attend

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 404 "Ni najden"]