Redni občni zbor

Upravni odbor Športno kulturno turističnega društva Lom (ŠKTD) sklicuje redni občni zbor. Potekal bo v soboto, 9. marca 2013, v bivši šoli, s pričetkom ob 18.30. Po končanem občnem zboru sledi zakuska. Na občnem zboru lahko poravnate članarino v višini 10€.

Na občnem zboru se bo volilo nove člane organov društva (upravni odbor, pododbori, nadzorni odbor, disciplinska komisija). Zato naprošamo, da do sobote, 2. marca 2013, upravnemu odboru sporočite nove kandidature. Če drugih kandidatov ne bo, se bo le potrdilo organe v obstoječi sestavi.

Predsednike pododborov, nadzornega odbora in disciplinske komisije naprošamo, da sestavijo poročila za preteklo leto.

Trenutni člani organov:

Upravni odbor: Peter Levpušček (predsednik), Matej Mravlja (blagajnik), Vesna Pregelj (tajnik), Matjaž Žbogar (pred. turističnega pododb.), Edi Levpušček (pred. športnega pododb.), Rok Levpušček (pred. kulturnega pododb.)

Člani pododborov: David Manfreda (turistični), Aljaž Bevk (turistični), Gašper Žbogar (športni), Denis Levpušček (športni), Minka Žbogar (kulturni), Polona Štrukelj (kulturni)

Nadzorni odbor: Patricija Levpušček, Gorazd Levpušček, Borut Levpušček

Disciplinska komisija: Andrej Levpušček, Jernej Pregelj, Tadej Bavdaž

DNEVNI RED

  1. Potrditev delovnega predsedstva občnega zbora, dveh overoviteljev, zapisnikarja in volilne komisije.
  2. Pregled delovanja ŠD v letu 2012.
  3. Poročilo blagajnika, predsednikov pododborov, nadzornega odbora, disciplinske komisije in poročilo o delovnih urah.
  4. Volitve predsednika, tajnika in blagajnika UO.
  5. Volitve v športni, kulturni in turistični pododbor.
  6. Volitve v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo.
  7. Sprejem plana delovanja društva v 2012.
  8. Razno.

Upravni odbor si pridržuje pravico, da dnevni red spremeni, o čemer boste člani obveščeni.

Upravni odbor Športno KT društva Lom
Predsednik: Peter Levpušček

Dodaj odgovor

Apply to attend

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

Error: Contact form not found.