Novi dresi in pohodniška pot

OBČNI ZBOR 2014

Letošnji občni zbor ŠKTD Lom je kot ponavadi potekal v prostorih bivše šole, kot običajno v začetku marca, natančneje 8. marca. Predstavljeno je bilo delovanje društva v letu 2013, sprejet je bil plan delovanja v letu 2014, predstavljena so bili zanimiva pohodniška pot ”Lom je moj dom” ter novi dresi ŠKTD-ja.

Po kratkem pozdravnem nagovoru predsednika smo najprej prisluhnili tajnici, ki je predstavila spremembe v članstvu društva. Te so vsako leto bolj vzpodbudne. Čeprav so nas zapustili štirje člani, se je društvu priključilo 7 novih članov. Tajnica je prav tako pripravila poročilo o delovanju društva v letu 2013. O dogodkih smo poročali tudi na spletni strani.

V nadaljevanju je sledilo poročilo blagajnika, predsednikov pododborov, nadzornega odbora, disciplinske komisije (slednji sta bili precej kratki in jedrnati), ter poročilo o delovnih urah. V letu 2013 so člani prispevali 2340,5 prostovoljnih delovnih ur, 82 pa še nečlani. Največ ur so prispevali Rok Levpušček (153), Peter Levpušček (137,5) ter Matjaž Žbogar (130). Vsaj eno uro ali več je prispevalo 63 članov. Povprečnop pa  je član opravil 32,3 prostovoljne delovne ure.

Po pregledu delovanja v letu 2013 je sledilo sprejetje plana za tekoče leto. Letos je v programu organizacija čistilne in delovne akcije, izlet v Planico, turnir trojk, kresovanje (vse to smo že izpeljali), Shod in košarkarski turnir, generacijski turnir, vzpon na Široko, turnir 3+1, pohod na Veliki vrh, martinovanje ter Božično dogajanje. Predlagana sta bila tudi izlet v visokogorje ter začasna ureditev igrišča.

S sprejetjem plana delovanja se občni zbor še ni zaključil, saj so člani turističnega pododbora predstavili zanimiv projekt z naslovom Lom je moj dom, ki zajema pripravo pohodniške poti okoli Loma s predstavitvijo zanimivosti. Na tem projektu odbor dela že lep čas, rezultat tega so tudi usmerjevalne table (sicer še ne stojijo), ki jih je prispevala LTO.

Predstavljeni so bili tudi novi dresi, ki bodo poenotili izgled društva na raznih športnih prireditvah. Tako so bili naročeni nogometni, košarkarski, tekaški in kolesarski dresi. Kot zanimivost naj dodam, da je bilo naročenih kar 80 tekaških majic in 20 kolesarskih dresov.

Po koncu občnega zbora je kot običajno potekala še točka ”razno”, v sklopu katere so bili podani predlogi o dramski predstavi v Lomu, pripravi CD-ja s slikami s prireditve Pesem na vasi ter predlog o izdelavi društvenega transparenta.

Kot je že v navadi, se je upravni odbor tudi tokrat potrudil in za konec pripravil manjšo zakusko z obilo lazanje ter pijače.

O dogajanju skozi leto bomo seveda še naprej poročali skozi tudi na spletni strani ŠKTD-ja.

Apply to attend

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

Error: Contact form not found.