Novi člani v upravnem odboru in nagrada gasilcem

POROČILO OBČNEGA ZBORA

11. marca 2017 je potekal občni zbor ŠKTD Lom. Iztekel se je dvoletni mandat organov, zato so bile poleg pregleda delovanja v prejšnjem letu in sprejetja plana za to leto, na vrsti tudi volitve v organe društva. Še pred vsem tem pa se je podelilo nagrado za prispevek društvu in kraju. Letos je zahvalo prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Most na Soči.

Zahvalo skupaj podeljujeta ŠKTD Lom in KS Tolminski Lom in z njo nagradita posameznike in organizacije, ki veliko storijo za naš kraj in naše društvo. PGD Most na Soči se je zelo izkazalo pri odpravi posledic žledoloma leta 2014, hitro ukrepajo pri povodnjih, požarih in drugih nesrečah. Ko je suša, dovažajo vodo tistim gospodinjstvom, ki jim jo zmanjka. Društvu pa z logistično pomočjo zelo pomagajo pri organizaciji Vzpona na Široko. Nagrado je prevzel poveljnik gasilskega društva, sicer tudi član ŠKTD Lom, Blaž Mervič

V lanskem letu so bile uspešno izpeljane vse prireditve z izjemo Shoda in pohoda na Lašček, ki sta odpadla zaradi res slabega vremena. Upravni odbor, ki se je sestal na štirih sejah, ni izpeljal čisto vsega, kar si je zadal, nadzorni odbor pa v njegovem delovanju ni našel napak. Poslovanje je bilo pozitivno.

Z opravljenimi prostovoljnimi urami so se najbolj izkazali Denis Levpušček (119 ur), Robert Levpušček (79,5 ure) in Matjaž Žbogar (74,5 ure), več kot 10 ur je opravilo 39 članov, kar je več kot polovica.

Po volitvah je v upravnem odboru prišlo do dveh sprememb, na mestu predsednika športnega pododbora je Mateja Mravljo nadomestil Borut Levpušček, predsednica kulturnega pododbora pa bo v naslednjih dveh letih Patricija Levpušček, ki bo na tem mestu namesto Roka Levpuščka.

Tudi v naslednjem letu bodo organizirane vse tradicionalne prireditve. Največ sprememb bo pri organizaciji Vzpona na Široko oziroma cestnokolesarske dirke. Poleg prireditev čakajo društvo še dolgovi iz preteklih let – obnova igrišča, izgradnja brunarice, nabava šotora in društvenih majic ter odprtje pešpoti Lom je moj dom. Člani pa so med drugim predlagali še več aktivnosti za starejše člane in krajane, izvedbo izleta, plesnih vaj in da organizacijo dogodkov v Faružu prevzamejo mlajši člani društva.

Zahvala iz rok ŠKTD Lom in KS Tolminski Lom mostarskim gasilcem

Apply to attend

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

Error: Contact form not found.