ŠKTD LOM ima nov upravni odbor

Na volilnem občnem zboru v soboto, 9. februarja 2019, je ŠKTD Lom dobil novo vodstvo. Z mesta predsednika in tajnice se po 4 letih poslavljata Matjaž Žbogar in Vesna Lipušček, ki ju bosta nadomestila Denis Levpušček in Anita Mravlja. Denisa bo na mestu blagajnika nadomestil Uroš Pregelj, v upravni odbor se kot odgovoren za kulturo vrača Peter Levpušček, ostajata pa Borut Levpušček kot odgovorni za šport in Aljaž Bevk kot odgovorni za turizem.

Na občnem zboru smo se kot vsako leto seznanili z delom v preteklem letu in sprejeli plan dela za naslednje leto. Več si lahko preberete v zapisniku.