Zopet odlična sezona za Sola Lom

Konec leta 2017 so fantje iz Sola Lom v svojem biltenu zapisali: ”16 pokalov je bera, ki jo bomo težko ponovili.” V letu 2018 tega dosežka res niso ponovili, so se mu pa zelo približali. Sola Lom je na 21 turnirjih osvojila 12 pokalov, enega so dodali v močni, čeprav neštevilni Cerkljanski ligi. Pokal za 3. mesto so na domačem veteranskem turnirju osvojili tudi Sola Lom veterani.

Več pa v vsakoletnem BILTENU KMN SOLA LOM.