O nas

Zgodba društva se je začela pisati leta 2003, ko se je že takrat zelo aktivna lomljanska mladina formalno povezala v Športno društvo Lom “99” – letnica nakazuje na leto, ko je do ideje prišlo. Namen društva je bil v bolj organizirani obliki še naprej organizirati športne prireditve, kot sta znameniti kolesarski Vzpon na Široko in malonogometni turnir pa tudi ostalih prireditev – kresovanje, martinovanje, pohod na Lašček itd.

Iz leta v leto se je delovanje društva širilo, novih prireditev ter zadolžitev je bilo čedalje več, zato je po skoraj 10 letih dozorela odločitev, da se delovanje društva razširi še na kulturno in turistično področje ter da se k sodelovanju povabi tudi ostale krajane, ki so v okviru športnega društva niso našli pa bi vseeno lahko veliko prispevali k sooblikovanju družabnega življenja na področju Tolminskega in Kanalskega Loma. Tako se je društvo preimenovalo v Športno kulturno turistično društvo Lom.

Danes društvo šteje več kot 80 članov, velika večina jih redno sodeluje pri organiziranju prireditev in pri ostalih akcijah. 

Člani upravnega odbora ŠKTD Lom:

  • Matjaž Žbogar, predsednik UO
  • Vesna Lipušček, tajnica
  • Denis Levpušček, blagajnik
  • Borut Levpušček, predsednik športnega pododbora
  • Patricija Levpušček, predsednica kulturnega pododbora
  • Aljaž Bevk, predsednik turističnega pododbora

Kontakt:

Športno kulturno turistično društvo Lom
Kanalski Lom 17a
5216 Most na Soči

info@sktd-lom.si
www.sktd-lom.si